Vid en arbetsskada

När du råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller fått symtom på en yrkessjukdom ska du uppsöka läkare och ta med försäkringsintyget.

Om du blir sjukskriven

 • Fyll i skadeanmälan antingen själv eller med LPA-ombudsmannens hjälp inom 60 dagar från skadefallet.
 • Redogör tydligt för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade eller när och i vilket slags arbete symtomen på en eventuell yrkessjukdom visade sig.
 • Bifoga läkarintyg, recept och kvitton.
 • Fyll i reseräkningen för vårdresor.
 • Skicka handlingarna till LPA.
 • Om du gör skadeanmälan hos LPA-ombudsmannen, kom ihåg att ta med läkarintyg, recept och kvitton.
 • Ansök om kostnadsersättningar inom ett år från att kostnaderna uppkom.
 • Du kan följa behandlingen av skadeärendet via LPA:s e-tjänster.

Om du inte blir sjukskriven

 • Om du hade försäkringsintyget med dig hos läkaren får du vården avgiftsfritt och vårdanstalten skickar handlingarna till LPA.
 • Skicka läkarintyg, recept, kvitton och reseräkning till LPA.
 • Om du inte hade försäkringsintyget med dig måste du först själv betala kostnaderna för vården. Du kan senare söka ersättning från LPA mot kvitton.
 • Fyll i skadeanmälan och skicka den till LPA. Bifoga läkarintyg, recept, kvitton och reseräkning. Kostnadsersättningar måste sökas inom ett år från att kostnaderna uppkom.
Uppdaterad 06.04.2018