Elektronisk skadeanmälan

Du kan göra skadeanmälan via LPA:s e-tjänster. Inloggningen sker med nätbankskoder för att säkerställa personens identitet och det motsvarar en underskrift.

Bra att veta
Ta fram de handlingar som behövs (kontonummer, anteckningar om skadan etc.) innan du börjar göra anmälan.

Din inloggning i e-tjänsterna gäller i högst 60 minuter. Efter det bryts sessionen. Om din skadeanmälan inte är klar så raderas den och du måste logga in på nytt och börja om från början.

Det går inte att spara en halvfärdig anmälan i systemet. Om sessionen avbryts visas ändå på skärmen ett sammandrag av de punkter som du fyllt i. Du kan kopiera sammandraget och spara det på din dator.

Gör så här
Börja med att logga in på LPA:s e-tjänster med dina nätbankskoder. Gå till Ansök och följ behandlingen > Gör ansökan. Under Skadeanmälan och reseräkning väljer du den skadeanmälan eller reseräkning du vill göra.

För arbetsskador finns det skilda anmälningar för lantbruksföretagare och stipendiater. Det finns en särskild anmälan för fritidsskador. Om du inte är säker på om det är en arbets- eller fritidsskada ska du fylla i en anmälan om arbetsskada.

Du ska fylla i en egen skadeanmälan för varje skada. I samband med skadeanmälan kan du också göra en reseräkning.

Om du redan tidigare gjort skadeanmälan kan du på en separat elektronisk blankett anmäla resekostnaderna. Kvittona på övriga kostnader i samband med skadan skickar du per post till LPA.

Läs anvisningarna i början av anmälan. Överst på varje sida ser du hur långt du kommit med anmälan och där finns också en infoknapp med närmare anvisningar.

De fält som är obligatoriska att fylla i har en röd asterisk.

Du kan förhandsgranska din anmälan och spara uppgifterna på din dator innan du skickar anmälan. När du skickat anmälan får du ett svarsmeddelande på skärmen.

Hur du skickar bilagor
I samband med hästskador, skador orsakade av ved och flis, smärtor i övre extremiteterna och bullerskador behövs bilageblanketter som finns för utskrift på vår webbplats under Blanketter. Dessa och andra utredningar kan skickas till LPA via vår skyddade e-post.

Kvittona på de kostnader du betalat ska du skicka per post till LPA: Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Kom ihåg att ange skadedatum och din personbeteckning eller ersättningsärendets nummer på alla handlingar som du skickar till oss.

LPA-ombudsmännen ger råd och hjälp med att fylla i skadeanmälan.

Uppdaterad 27.06.2018