Yrkessjukdom

Som yrkessjukdom ersätts en sjukdom som sannolikt huvudsakligen uppkommit i lantbruksföretagarens eller den LFÖPL-försäkrade stipendiatens arbete eller på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller i utbildning som har samband med arbetet. Sjukdomen måste ha orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor. En sådan faktor kan till exempel vara vibration, buller, organiskt damm, mögelsporer, bakterier eller virus. De vanligaste yrkessjukdomarna är astma, snuva, eksem och tröskdammlunga (mögeldammlunga).

Tendinit (seninflammation) i fingrarna, handlederna och underarmarna samt epikondylit i överarmen (tennisarmbåge) ersätts som yrkessjukdomar, om de orsakats av för överarmen påfrestande ofta upprepade arbetsrörelser som är ensidiga eller ovana för personen. Tendiniten eller epikondyliten måste bero på arbetsrelaterade faktorer. Karpaltunnelsyndrom kan ersättas om arbetet under en lång tid innan symtomen uppträdde har inneburit upprepade arbetsrörelser som kräver betydande gripkraft och orsakar förträngning av karpaltunneln. Symtomen måste bero på arbetsrelaterade faktorer. Däremot ersätts inte sjukdomar i rörelseorganen, såsom artros, disksjukdomar eller andra belastningsrelaterade sjukdomar.

Uppdaterad 01.02.2016