Hoppa över navigering

Var med om att utveckla avbytarenheternas verksamhet och de elektroniska tjänsterna

Många lokala enheter för avbytarservice slås samman till större enheter. De nya enheterna väljer ut de bästa handlingssätten och rutinerna. Även de enheter som inte slås samman deltar i utvecklingen av sin verksamhet i stödprojektet för sammanslagningen som LPA ordnar. Utvecklingsprojektet genomförs 2021 och 2022.

Gör din egen insats och berätta vilka handlingssätt du inte vill avstå ifrån, vilka rutiner du vill ändra på och på vilket sätt. Du kan också framföra önskemål om hur avbytarservicens elektroniska tjänster bör utvecklas.

Lämna ditt utvecklingsförslag anonymt genom att besvara enkäten om utveckling av avbytarenheternas verksamhet:

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig