Begäran om kontroll av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har man rätt att kontrollera vilka uppgifter om en själv som sparats i olika personregister.

Som kund vid LPA kan du kontrollera dina personuppgifter via LPA:s e-tjänster. De uppgifter som gäller avbytarservice kan du kontrollera via Lomitusnetti.

Du kan också skicka en fritt formulerad begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter. Skicka begäran via vår skyddade e-posttjänst, där du som mottagare väljer Annat ärende.

Uppdaterad 14.06.2018