Utbilda dig till avbytare

Du kan utbilda dig till lantbruksavbytare på flera olika sätt. Du kan exempelvis avlägga examen i en läroanstalt som ger utbildning i naturbruk eller så kan du ingå ett läroavtal med någon av de lokala enheter som ordnar avbytarservice. Du kan även få kompetens som lantbruksavbytare genom en fristående examen, dvs. yrkesexamen för kreatursskötsel.

Yrkesutbildning som leder till grundexamen ordnas av yrkesläroanstalter. Grundläggande yrkesutbildning leder till yrkesinriktad grundexamen. Den grundläggande yrkesutbildningen är en treårig (120 sv) utbildning på andra stadiet som baserar sig på läroplanen för den grundläggande utbildningen.

På Utbildningsstyrelsens portal www.studieinfo.fi får du bäst information om utbudet på studieplatser.

Uppdaterad 03.01.2017