Kreatursskötselexamen

Yrkesexamen avläggs som fristående examen
En fristående examen är ett sätt att studera som planerats och utvecklats särskilt för vuxenstuderande. Den yrkesskicklighet som krävs för fristående examen kan inhämtas på många olika sätt: exempelvis genom förberedande utbildning, i arbetslivet eller i annan verksamhet.

Förberedande utbildning
Det krävs inte alltid att du deltar i en förberedande utbildning. Du kan börja avlägga yrkesprov också på grundval av tidigare arbetserfarenhet eller annan baskunskap som du redan förvärvat. Din beredskap att få delta i yrkesprovet måste då utredas på förhand. Yrkesprov avläggs dock vanligen i samband med en förberedande utbildning.

Yrkesexamen för kreatursskötsel, inriktning lantbruksavbytare
I examen ingår en obligatorisk del, dvs. lantbruksavbytarverksamhet, och två valbara delar, som kan vara mjölkboskapsskötsel, svinproduktion, fjäderfäproduktion, specialiserad nötköttsproduktion, fårskötsel, hästskötsel, foderproduktion eller företagsamhet.

Personlig bedömning
Innan fristående examen börjar avläggas görs en bedömning av den studerandes tidigare kunnande samt studie- och arbetsbetyg. Om kartläggningen visar att den studerande redan har den yrkeskunskap som behövs för examen eller en del av den hänvisas han eller hon direkt till yrkesprovet. Examen kan således avläggas utan deltagande i förberedande utbildning. Saknas den yrkeskunskap som behövs kan man skaffa den genom att delta i den förberedande utbildningen och efter det avlägga yrkesprovet.

På grundval av den personliga bedömningen kartläggs inom vilka delområden den studerande måste komplettera sin yrkesskicklighet. Samtidigt uppskattas hur mycket tid han eller hon behöver för denna komplettering och för avläggande av yrkesprovet. En personlig examensplan görs för varje studerande.

Uppdaterad 03.01.2017