Kortfilmer om lantbruksavbytare

Med hjälp av sex kortfilmer (på finska) kan du bekanta dig med lantbruksavbytarna och deras arbete. Filmerna är inspelade i Sysmä, Anjalankoski och Mouhijärvi. Utöver det avbytarna själva berättar får du också ta del av kundernas, dvs. lantbruksföretagarnas, och avbytarnas arbetsgivares synpunkter på avbytarservicen.

Speltiden för varje film är c. 12 minuter. För att kunna se på filmerna behöver du ett VLC Player-program som du kan ladda ner gratis. 

Maatalouslomittaja hevos- ja lammastilalla
(Lantbruksavbytare på häst och fårgårdar)
Skötsel av hästar och får ger mera variation i avbytarens arbete. För det mesta sköter avbytaren dock mjölkboskap.

Maatalouslomittaja lypsyasemalla
(Lantbruksavbytare i mjölkningsstation)
Största delen av avbytarens arbete går ut på att sköta mjölkboskap. Vid sidan av kvalitativ mjölkproduktion hör även skötsel av små kalvar till arbetsuppgifterna.

Maatalouslomittaja ratsuhevostilalla
(Lantbruksavbytare på gårdar med ridhästar)
Antalet hästar på gårdarna ökar hela tiden. En avbytare kan också specialisera sig på hästskötsel. Utöver den färdigheten lönar det sig också att upprätthålla sin yrkesskicklighet när det gäller att sköta mjölkboskap eftersom avbytaren i sitt arbete alltid också får sköta kor.

Maatalouslomittaja lypsyrobottinavetassa
(Lantbruksavbytare i robotladugård)
Husdjursskötseln automatiseras i rask takt. En mjölkningsrobot gör avbytarens arbete lättare. Datorerna i ladugården är ett bra hjälpmedel när djuren skall utfodras och då man följer upp deras hälsa och mjölkavkastningen. En mjölkningsrobot innebär vanligen att antalet djur på gården ökar. På stora robotgårdar måste avbytaren också kunna använda traktor.

Yrittäjälomittajan arkipäivää
(Företagaravbytarens vardag)
En lantbruksavbytare kan också vara verksam som egenföretagare. En företagaravbytare kan erbjuda sina tjänster till den lokala enheten eller till de lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster.

Uppdaterad 03.01.2017