Kort om avbytarservice

Vem får avbytartjänster
De lantbruksföretagare som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade och bedriver husdjursproduktion har möjlighet att anlita avbytarservice. Avbytarservice kan fås för husdjursskötsel som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. För att du ska kunna få avbytarservice måste du själv regelbundet delta i de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren med en egen uppgiftsandel.

Avbytarserviceförmånerna
Avbytarservicen ges i form av semester och vikariehjälp enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. En semesterberättigad lantbruksföretagare har dessutom möjlighet att få avgiftsbelagd avbytarhjälp. Semester kan beviljas om du bedriver husdjursskötsel som huvudsyssla. Vikariehjälp beviljas om du regelbundet har deltagit i lantbruksföretagets arbeten och av en tillfällig orsak är förhindrad att utföra dagliga arbeten för skötsel av husdjuren. Deltidsjordbrukare som bedriver husdjursproduktion kan också få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri men för vikariehjälp uppbärs en avgift. De semesterberättigade företagarna kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för 120 timmar per år. Det är dessutom möjligt för lantbruksföretagare att köpa avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris.

Hur ordnas avbytartjänsterna
Via den lokala enheten kan lantbruksföretagarna få en avbytare till gården för att sköta de arbeten som omfattas av avbytarservicen. Lantbruksföretagarna på samma gård kan välja om de anlitar den avbytarservice som kommunen ordnar eller om de ordnar sina avbytartjänster själva. Om de ordnar sina avbytartjänster själva betalar kommunen en ersättning till den avbytarserviceföretagare de anlitat.

De här sidorna ger allmän information om avbytarservice. När det gäller dina egna avbytarserviceärenden får du personlig betjäning av den lokala enhet som sköter avbytarservicen i kommunen.

Uppdaterad 02.02.2016