Handledning

Det är viktigt för en lantbruksföretagare att kunna ta ut semester och lita på att en bekant och yrkeskunnig avbytare sköter djuren och maskinerna på gården. Därför bestäms det i förordningen om avbytarservice att lantbruksföretagaren är skyldig att vägleda avbytaren i skötseln av de göromål som hör till avbytartjänsten och ge anvisningar om särskilda frågor som gäller behandlingen av husdjuren samt anvisningar om användningen av maskinerna och anläggningarna. Avsikten med vägledningen är närmast att avbytaren ska få en kort kartläggning av läget omedelbart innan avbytarperioden börjar.

Lantbruksföretagsspecifik handledning
Numera räcker inte alltid en kort vägledning eftersom bland annat automationen har gjort avbytararbetet mer krävande. Därför bestäms nu i lagen om avbytarservice att den lokala enheten tillsammans med lantbruksföretagaren ska se till att de lantbruksavbytare som ska arbeta på en gård får lantbruksföretagsspecifik handledning på gården. Det är meningen att lantbruksföretagarna ska kunna ordna handledning för de avbytare som huvudsakligen kommer att arbeta på gården. Den lantbruksföretagsspecifika handledningen behövs i synnerhet på långt automatiserade gårdar och på gårdar där avbytaren arbetar ensam.

Syftet med handledningen är att höja kvaliteten på avbytararbetet. Tillförlitlig och högklassig avbytarservice är särskilt viktig i de fall där lantbruksföretagarna på en gård har semester samtidigt eller där gården har bara en lantbruksföretagare.

Uppdaterad 11.03.2013