EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn

Avbytarsystemet i Finland måste följa de regler om statligt stöd som hör till Europeiska unionens konkurrenspolitik.

Avbytarservice får inte beviljas ett företag som är ett företag i svårigheter på det sätt som avses i kommissionens förordning 702/2014 (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn) eller som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut. I oklara situationer som gäller beviljande av avbytarservice bör LPA kontaktas.

Uppdaterad 03.12.2015