För själv ordnad avbytarservice

Ersättning för själv ordnad avbytarservice
Ersättningen för en avbytartjänst som lantbruksföretagaren själv ordnat betalas till serviceproducenten. Den lokala enheten betalar ersättningen efter att lantbruksföretagaren lämnat in en skriftlig utredning till enheten om att avbytartjänsten har utförts och en kopia av avbytarserviceföretagarens räkning. Utredningen ska också vara undertecknad av avbytarserviceföretagaren.

Ersättningens storlek är det timpris som lantbruksföretagaren och serviceproducenten har avtalat som ersättning för arbetet, dock högst 27,35 euro per timme år 2019. Maximibeloppet av ersättningen justeras varje år med lönekoefficienten. Den lokala enheten ersätter inte mervärdesskattens andel och inte heller till exempel resekostnader.

Uppdaterad 27.12.2018