Avgifter och ersättningar

Semestern är avgiftsfri men för vikariehjälp tas en avgift ut. Grundavgiften för vikariehjälp baseras på lantbruksföretagarens LFÖPL-arbetsinkomst.

Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan fås till subventionerat pris eller fullt pris. Om företagaren själv ordnar sina avbytartjänster betalas en ersättning till det företag eller den yrkesutövare som anlitats som serviceproducent.

Vikariehjälpsavgiften
Timavgiften för vikariehjälp är 3 euro + 1/5400 av den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft vid ingången av det år under vilket behovet av vikariehjälp började. LPA meddelar varje år de försäkrade hur stor den personliga vikariehjälpsavgiften är. Om personen inte har en gällande LFÖPL-försäkring tas den senast gällande indexjusterade LFÖPL-arbetsinkomsten som grund för avgiften. Alla avgifter för avbytarservice är avdragbara i beskattningen.

Vikariehjälpsavgiften höjs med 50 procent
Vikariehjälpsavgiften höjs med 50 procent om lantbruksföretagaren då vikariehjälpen inleds har ett anställningsförhållande eller en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

En annan grund för höjning av avgiften med 50 procent är vikariehjälp på grund av vård i hemmet av barn under tre år.

Sänkt vikariehjälpsavgift
Vikariehjälpsavgiften sänks med 50 procent för vikariehjälp som ges under den tid FPA betalar moderskapspenning. Däremot sänks avgiften inte för vikariehjälp som ges under den tid föräldrapenning betalas.

Vikariehjälpsavgiften kan också sänkas om det med hänsyn till familjens utkomstförutsättningar finns anledning till det. Som bilaga till en ansökan om sänkt vikariehjälpsavgift behövs ett utlåtande av socialmyndigheten i kommunen.

Fast avgift för vikariehjälp
Vikariehjälp som ges för organisering av produktionen kostar 13,93 euro per timme år 2019.

Serviceavgifter och ersättningar
Avgiftstabell 2019

Uppdaterad 27.12.2018