Vikariehjälpsavgift

Vikariehjälpen är avgiftsbelagd. Grundavgiften per timme är 3 euro + 1/5400 av den LFÖPL-arbetsinkomst som är i kraft vid ingången av det år vikariehjälpen börjar. LPA meddelar varje år de försäkrade hur stor den personliga vikariehjälpsavgiften är. Om personen inte har en gällande LFÖPL-försäkring tas den senast gällande indexjusterade LFÖPL-arbetsinkomsten som grund för vikariehjälpsavgiften. Alla avgifter för avbytarservice är avdragbara i beskattningen.

Vikariehjälpsavgiften höjs med 50 procent
Vikariehjälpsavgiften höjs med 50 procent om lantbruksföretagaren då vikariehjälpen inleds har ett anställningsförhållande eller har en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Om vikariehjälp ges på grund av vård i hemmet av barn under tre år höjs vikariehjälpsavgiften med 50 procent.

Sänkt avgift för vikariehjälp
Avgiften sänks med 50 procent för vikariehjälp som ges under den period FPA betalar moderskapspenning. Avgiften sänks däremot inte under föräldrapenningsperioden.

Vikariehjälpsavgiften kan också sänkas på grund av familjens utkomstförutsättningar.

Fast avgift för vikariehjälp
Vikariehjälp som ges för organisering av produktionen kostar 13,93 euro per timme år 2019.

Uppdaterad 27.12.2018