Avbytartjänsterna

De lantbruksföretagare och deras familjemedlemmar som har en obligatorisk försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) eller som lämnat in försäkringsansökan till LPA omfattas av avbytarservicen. Avbytarservice kan endast fås för husdjursskötsel som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. För att kunna få avbytarservice måste lantbruksföretagaren regelbundet delta i de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren med en egen uppgiftsandel. Den som får rehabiliteringsstöd kan ha rätt till vikariehjälp.

Bedriver husdjursskötsel
För att anlita avbytarservicen krävs det att lantbruksföretagaren bedriver husdjursskötsel med minst sex husdjursenheter. Det är svårare för djurbönder än för andra lantbruksföretagare att frigöra sig från arbetet eftersom husdjuren kräver skötsel och utfodring varje dag. För att underlätta bundenheten till arbetet kan en djurbonde få semester, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp. För att få rätt till semester måste husdjursskötseln vara huvudsyssla.

Inte för växtodlare
Den som enbart bedriver växtodling har inte längre från och med 2016 haft rätt till avbytarservice. I vissa fall kan en lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel som bisyssla ha rätt till vikariehjälp men inte rätt till semester.

Ingen rätt till avbytarservice
Rätten till semester och vikariehjälp gäller inte fiskare eller renskötare och inte heller dem som har en frivillig LFÖPL-försäkring. De som får full invalidpension, ålderspension, arbetslivspension eller bestående olycksfallspension som beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen har inte heller rätt till avbytarservice. Avträdelsestöd är också hinder för avbytarservice, men om utbetalningen av avträdelsestödet ännu inte har börjat och en obligatorisk LFÖPL-försäkring som familjemedlem har fastställts för avträdaren, kan han eller hon ändå ha rätt till avbytarservice.

Uppdaterad 29.12.2016