Avbytarservice

Info om dina avbytarserviceförmåner
De lantbruksföretagare som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade och bedriver husdjursproduktion kan anlita avbytarservicen. Avbytartjänster kan fås för husdjursskötsel som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Avbytarservice ges i form av semester och vikariehjälp enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. Dessutom är det möjligt att få avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Du kan sköta dina avbytarserviceärenden via internet vilken tid som helst på dygnet. Det enda du behöver är personliga nätbankskoder som du loggar in med. Du kan se uppgifter om dina avbytartjänster och göra förfrågningar om ny semester. Avbytarserviceförvaltningen svarar dig så snart som möjligt.

Lantbruksavbytare, något för mig?
Om du tycker om djur kan lantbruksavbytare vara ett givande yrke för dig. Arbetet är en form av kundbetjäning på landsbygden med varierande uppgifter och arbetstider. Vad avbytarna uppskattar mest är att jobbet är självständigt och utmanande samt ger möjlighet att dra försorg om djurens välbefinnande. Läs mer om yrket och se en film om avbytare.

Uppdaterad 20.04.2016