LPA:s arbetarskyddsmedel

LPA:s arbetarskyddsmedel inflyter via olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA). Av totalkostnaderna för olycksfallsförsäkringen används 1,75 procent för verksamhet för skydd i arbete inom lantbruk, fiske och renskötsel.

Arbetarskyddsmedlen används för att främja arbetarskyddet för lantbruksföretagare. LPA:s hälsofrämjande verksamhet består i huvudsak av handledning och rådgivning som främst genomförs med hjälp av broschyrer och annat informationsmaterial.

LPA producerar arbetarskyddsmaterial och tillhandahåller utbildning för sina kunder och olika intresseorganisationer inom arbetarskyddet.

LPA finansierar också verksamhet som främjar lantbruksföretagarnas arbetarskydd och som utförs av andra aktörer. I detta syfte beviljar LPA arbetarskyddsstipendier som understöd för forskning, utbildning och information på området.

Uppdaterad 09.07.2015