Ansökningsblanketter

Ansökan om arbetarskyddsstipendium ska göras på en särskild blankett.

Blanketten Apurahahakemus (8001) kan fyllas i och skrivas ut här i pdf-format. De blanketter som gäller arbetarskyddsstipendier finns inte på svenska.

Du kan beställa tryckta blanketter via den finska sidan Lomakkeet > Työturvallisuus eller per telefon 029 435 11 (växel) så skickar vi dem med posten.

Fyll i blanketten och skicka den med bilagor till LPA:

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Försäkrings- och välfärdsenheten / Arbetarskyddsstipendier
PB 16
02101 ESBO

Uppdaterad 01.08.2016