Att söka stipendium

LPA:s arbetarskyddsstipendier kan sökas årligen. Ansökningstiden går ut den sista september varje år. Ansökan görs på en särskild blankett och skickas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Att förmedla resultaten av projektet och ställa dem till målgruppernas förfogande är en viktig del av varje projekt. Det är därför bra att redan i ansökan ta med en informationsplan.

Slutförda projekt presenteras i LPA:s publikation om arbetarskyddsstipendier. För varje forskningsprojekt görs ett sammandrag där de viktigaste resultaten framgår.

På våra finska webbsidor finns också en förteckning över pågående projekt för vilka LPA beviljat arbetarskyddsstipendium Myönnetyt hankkeet och en förteckning över slutförda projekt Valmistuneet hankkeet.

 

Uppdaterad 16.09.2016