Stödpersonsnätverket för landsbygden

Det finns ett nätverk av stödpersoner på landsbygden som på frivillig basis ger dig hjälp och stöd i svåra livssituationer. Stödpersonen finns till hands om du känner behov av att tala med någon i förtroende om frågor som tynger dig.

Stödpersonsnätverket är en del av den verksamhet som Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry bedriver. Stödpersonsnätverket har också en egen webbplats www.stodperson.fi, som trots att den är finskspråkig även har information om svenskspråkiga stödpersoner.

Annat stöd via webben
Ett kriscentrum som är öppet dygnet runt på webben är Tukinet. Du kan vara anonym.

 

Uppdaterad 24.10.2016