Publikationer

Vi producerar broschyrer, faktakort, filmer och spel för att främja arbetshälsa och säkerhet i lantbruket, även särskilt med tanke på säkerheten för barn. Man kan beställa publikationer för eget bruk eller lärare kan beställa dem för sina elever, evenemangsarrangörer för deltagarna och företagshälsovårdare för att dela ut dem på gårdsbesök. Materialet är avgiftsfritt. 

Du kan beställa publikationer via sidan Publikationer där broschyrer finns under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer och filmer under Filmer på dvd.

Uppdaterad 24.08.2017