Personlig skyddsutrustning

Vi ger råd om val av personlig skyddsutrustning för lantbruket och om användning, skötsel och förvaring av skydden. Det finns webbutbildning och så kan vi till exempel komma och demonstrera skyddsutrustning.

Skyddsexamen för jordbrukare: Farmarin suojaintutkinto
Studera till skyddsmästare genom att avlägga vårt skyddsdiplom på nätet. Utbildningen är finskspråkig och kräver registrering.

Videor om skyddsutrustning
Bekanta dig med viktig skyddsutrustning med hjälp av videodemonstrationer. Språket är finska.

Arbetarskyddsombudsmännen berättar om skydd
Be arbetarskyddsombudsmannen komma och demonstrera skyddsutrustning på olika tillställningar.

Skyddsutställning
Testa personlig skyddsutrustning för lantbruket hos företagshälsovården för lantbruksföretagare eller på LPA-ombudsmannens mottagning.

Uppdaterad 24.08.2017