Länkar

Förteckningen innehåller länkar till olika organisationer som kan ge mera information om skydd i arbete, rehabilitering och arbetshälsa. De som är märkta med (sv.) har åtminstone delvis information på svenska.

Jord- och skogsbruk
Agronet 
Farmit 
Finlands yrkesfiskarförbund (FYFF) (sv.) 
Forststyrelsen (sv.)
Jord- och skogsbruksministeriet (sv.)
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) 
ProAgria (sv.)
Ruokatieto
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) (sv.) 
Trädgårdsförbundet

Facktidningar inom lantbrukssektorn
Koneviesti
Käytännön Maamies 
Landsbygdens Folk (sv.) 
Maaseudun Tulevaisuus 
Metsälehti
Pellervo (sv.)
Profi 

Skydd i arbete och hälsa
Arbetshälsoinstitutet (sv.)
Institutet för hälsa och välfärd (sv.)
Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) (sv.)
Databank om arbetarskydd, Europeiska arbetsmiljöbyrån (sv.)
Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) (sv.) 
Arbetarskyddscentralen (sv.)
Lääketietokeskus
ILO-CIS-International Occupational Safety and Health Information Centre
International Ergonomics Association (IEA) 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, USA)

Forskning och utbildning
Helsingfors universitet (sv.)
Institutionen för lantbruksvetenskaper (sv.) 
Naturresursinstitutet (Luke) (sv.)
Pellervon taloustutkimus (PTT) (sv.)
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet 
Finlands svenska 4 H (sv.) 
Arbetarskyddsfonden (sv.) 
TTS – Arbetseffektivitetsföreningen
Arbetshälsoinstitutet (sv.)
Great Plains Center for Agricultural Health (USA)

Tillverkare och importörer av skyddsutrustning
Förbundet för företag i arbetarskyddsbranschen i Finland (STYL)
AnsellPro
Arbesko Ab (sv.)
Dräger Oy (sv.)
Ejendals (Jalas etc.) (sv.)
Elfving Oy Ab 
Scott Health & Safety Oy
Sievin Jalkine Oy (sv.)
Suojalaite Oy
Suomen 3M 

Arbetshälsa
Arbetshälsoinstitutet (sv.) 
Arbetarskyddscentralen (sv.)
Stiftelsen för Rehabilitering (sv.)
Databank om arbetarskydd, Europeiska arbetsmiljöbyrån (sv.)
Institutet för hälsa och välfärd (sv.)
Tohtori.fi
Agronet
Föreningen för Mental Hälsa i Finland (sv.)
Stödpersonsnätverket på landsbygden (sv.)
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (sv.) 
TTS – Arbetseffektivitetsföreningen 

Uppdaterad 22.08.2017