Hjälp i svåra livssituationer

Tidigt ingripande
Modellen för tidigt ingripande i lantbruksföretag går ut på att företagare får stöd att klara av arbetet och hjälp vid problem som hotar gårdens verksamhet. Modellen uppmuntrar andra personer som observerat tecken på psykisk belastning eller oroväckande förändringar i gårdens verksamhet att föra det på tal med företagaren.

LPA ordnar tillställningar och utbildningar om tidigt ingripande och svarar för den landsomfattande koordineringen av modellen.

Om du har frågor om tidigt ingripande i lantbruksföretag skicka dem till tyhy@mela.fi

Ta hand om bonden
Under 2017 vidareutvecklar LPA modellen för tidigt ingripande som en del av projektet Ta hand om bonden. Inom ramen för projektet hjälper LPA lantbruksföretagare som råkat i svårigheter genom att erbjuda dem köptjänstförbindelser för experthjälp. De regionala projektarbetarna träffar och hjälper lantbruksföretagare också personligen.

Stödpersonsnätverket för landsbygden
Det finns ett nätverk av stödpersoner på landsbygden som på frivillig basis ger hjälp och stöd i svåra livssituationer. Stödpersonen finns till hands om du känner behov av att tala med någon i förtroende om frågor som tynger dig.

Det är organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry som svarar för nätverket och LPA hör till bakgrundsaktörerna. Nätverkets webbplats har även information om svenskspråkiga stödpersoner, stodperson.fi.

Kontaktuppgifter till annat stöd
Det finns också hjälp att få på annat håll. Vi informerar på vår webbplats om andra organisationer:
Hjälp vid kriser
Annan samtals- och nätjour

Uppdaterad 28.09.2017