Gårdsbesök hos nyblivna företagare

LPA-ombudsmannen gör ett gårdsbesök hos en nybliven företagare för att samtala om LPA-tryggheten och arbetshälsofrågor.

Ombudsmannen kontaktar företagaren och besöket görs enligt kundens behov och önskemål när det passar bäst.

Under besöket ordnas rätt nivå på LFÖPL- och OFLA-försäkringarna. Kunden får också en hälsofrämjande present.

Uppdaterad 23.08.2017