Arbetarskyddsombudsmän

De LPA-ombudsmän som är arbetarskyddsombudsmän har specialiserat sig på skydd, säkerhet och hälsa i arbetet. De sprider information om arbetarskydd och arbetshälsa till kunder och intressentgrupper. De berättar både om riskerna i arbetet och om hur man kan förebygga olycksfall.

Arbetarskyddsombudsmännen föreläser på lokala tillställningar och förmedlar information till lokala media.

Följande arbetarskyddsombudsmän är verksamma inom de svenska regionerna:  

Österbotten         Annika Grannas tfn 029 435 2615 
Nyland och Åland         Monica Oljemark  tfn 029 435 2679 

E-postadresserna har följande form: fornamn.efternamn@mela.fi 

Finskspråkig förteckning över alla arbetarskyddsombudsmän

Uppdaterad 22.08.2017