Tjänster

Vi erbjuder olika tjänster för att främja hälsa och välbefinnande och öka säkerheten i arbetet. Våra tjänster är avgiftsfria.

Målet är att arbetet ska bli hälsosammare och tryggare. I samband med föreläsningar, tillställningar och utbildningsdagar erbjuder vi våra kunder praktisk och undersökt information om hur arbetshälsan kan förbättras och riskerna identifieras.

Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter

Uppdaterad 22.08.2017