Tjänster

Vi erbjuder olika tjänster för att främja hälsa och välbefinnande och öka säkerheten i arbetet. Våra tjänster är avgiftsfria.

Målet är att arbetet ska bli hälsosammare och tryggare. I samband med föreläsningar, tillställningar och utbildningsdagar erbjuder vi våra kunder praktisk och undersökt information om hur arbetshälsan kan förbättras och riskerna identifieras.

Utöver de tjänster som vi berättar om på dessa sidor kan vi på finska erbjuda Voimaverstas och Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC. Teman för föreläsningar finns på sidan Luennot ja työpajat. Föreläsningar och workshoppar ordnas även på svenska i den mån det är möjligt.

Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter

Uppdaterad 01.11.2017