Projektets kontaktuppgifter

Pirjo Ristola (information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2274

Märta Strömberg-Nygård (information på svenska)
expert
tfn 029 435 2242

Susann Rabb
svenskspråkig projektarbetare för Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
tfn 050 331 9056

Kontaktuppgifter till personer som kan kontaktas inom andra regionala projekt finns på finska under Yhteystiedot.

Du kan också skicka e-post till kriisiapu@mela.fi

Uppdaterad 15.08.2017