Projektets kontaktuppgifter

Pirjo Ristola (allmän information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2274

Märta Strömberg-Nygård (allmän information på svenska)
expert
tfn 029 435 2242

Susann Rabb
svenskspråkig projektarbetare för Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
tfn 050 331 9056

Kontaktuppgifter till LPA:s övriga projektarbetare och personer som kan kontaktas inom andra regionala projekt finns på finska under Yhteystiedot.

Du kan också ta kontakt via LPA:s skyddade e-posttjänst. Som mottagare väljer du Ta hand om bonden (eller Välitä viljelijästä). E-posttjänsten öppnas automatiskt på din webbläsares språk.

Uppdaterad 04.01.2018