Projektets kontaktuppgifter

E-post: kriisiapu@mela.fi
eller fornamn.efternamn[at]mela.fi

Pirjo Ristola (information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2274

Märta Strömberg-Nygård (information på svenska)
expert
tfn 029 435 2242

Susann Rabb
projektarbetare för Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
tfn 050 331 9056

Kontaktuppgifter till de övriga projektanställda finns på finska under Yhteystiedot.

Uppdaterad 18.01.2017