Projektets kontaktuppgifter

Pirjo Ristola (information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2274

Märta Strömberg-Nygård (information på svenska)
expert
tfn 029 435 2242

Susann Rabb
svenskspråkig projektarbetare för Österbotten, Åland, Åboland och Nyland
tfn 050 331 9056

Kontaktuppgifter till LPA:s övriga projektarbetare och personer som kan kontaktas inom andra regionala projekt finns på finska under Yhteystiedot.

Du kan också skicka e-post till kriisiapu@mela.fi

Uppdaterad 06.10.2017