Hur du söker en köptjänstförbindelse

För att ansöka om en köptjänstförbindelse ska du kontakta projektarbetaren, se Projektets kontaktuppgifter. Projektarbetaren kommer sedan till gården för att tala med företagaren eller företagarna om de svårigheter gården har. Om kriterierna för att få en köptjänstförbindelse uppfylls, hjälper projektarbetaren företagaren att fylla i ansökan om en förbindelse och kompletterar ansökan med sin rekommendation.

Ansökan sker på blanketten Ansökan om köptjänstförbindelse. Du ska nämna i ansökan om du söker experttjänster inom social- och hälsovård (psykoterapi eller dylikt), ekonomi eller juridik. Du ska ge en kort motivering av behovet av hjälp genom att svara på frågorna på blanketten.

När du fyllt i och undertecknat blanketten, och den kompletterats med projektarbetarens rekommendation, ska du skicka ansökan till LPA antingen

per e-post: kriisiapu[at]mela.fi

eller per post:
LPA
Arbetshälsoteamet/Köptjänstförbindelse
PB 16
02101 Esbo

Om du skickar ansökan som e-post bör du beakta att den innehåller personuppgífter och skicka den via LPA:s skyddade e-posttjänst. Skriv kriisiapu[at]mela.fi i mottagarfältet.

Uppdaterad 06.10.2017