Hur du söker en köptjänstförbindelse

För att ansöka om en köptjänstförbindelse ska du kontakta projektarbetaren, se projektets kontaktuppgifter. Ni kan sedan komma överens om att träffas och i allmänhet enas man om att projektarbetaren ska komma till gården. Under träffen kan ni samtala om dina svårigheter och kartlägga olika möjligheter att lösa problemen. Ett alternativ kan vara att du hänvisas till experthjälp. I så fall kan du ansöka om en köptjänstförbindelse. Projektarbetaren hjälper dig att fylla i ansökan och kompletterar den med sin rekommendation. Projektarbetaren skickar sedan ansökan till LPA.

Ansökan sker på blanketten Ansökan om en köptjänstförbindelse. Du ska nämna i ansökan om du söker experttjänster inom social- och hälsovård (psykoterapi eller dylikt), ekonomi eller juridik. Du ska ge en kort motivering av behovet av hjälp genom att svara på frågorna på blanketten. Ansökan ska också dateras och undertecknas.

Det är bra att skicka ansökan till LPA först när du vet vilken serviceproducent (till exempel vilken psykoterapeut) som du kommer att anlita. Förbindelsen har en giltighetstid, som beroende på tjänstens art är 3–4 månader. Tänk på att giltighetstiden kan hinna gå ut om ansökan skickas till LPA långt innan du får tillgång till servicen.

Projektarbetaren skickar i allmänhet ansökan till LPA som e-post. På grund av de personuppgifter som ingår ska LPA:s skyddade e-posttjänst användas. Som mottagare väljer man Ta hand om bonden (eller Välitä viljelijästa). E-posttjänsten har automatiskt samma språk som webbläsaren.

Ansökan kan också skickas till LPA per post:
LPA
Arbetshälsoteamet/Köptjänstförbindelse
PB 16
02101 Esbo

Uppdaterad 13.11.2018