Ta hand om bonden

Den viktigaste resursen i ett lantbruksföretag är lantbruksföretagaren, alltså du själv. Ibland kan dina psykiska eller ekonomiska resurser ställas på prov och då behöver du hjälp. På grund av de dåliga väderförhållandena under sommaren och hösten 2017 kan din situation ha försvårats ytterligare. Det kan kännas hopplöst och som om ingen kan hjälpa.

Du behöver dock inte vara ensam med dina problem. Genom projektet Ta hand om bonden kan LPA erbjuda hjälp åt lantbruksföretagare som befinner sig i besvärliga situationer. Hjälpen från LPA består dels av åtgärder som direkt stöder lantbruksföretagare att orka med sitt arbete, dels av förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt. Utöver LPA:s projekt finns det andra landskapsvisa projekt som hjälper på samma sätt.

Inom projekten granskas lantbruksföretagarens situation som helhet. Hjälp har sökts vid olika utmaningar som inverkar på hur man mår: problem med parrelationen, familje- eller generationskonflikter, sömnsvårigheter, ångest, depression, överbelastning och olika ekonomiska svårigheter som orsakar ångest, utmattning och stress. Det har kommit fram skuldkänslor, utbrändhet, självdestruktivitet, avståendets smärta, brist på resurser och problem vad avser stöd- och skattefrågor samt andra administrativa frågor. Ibland har utmaningarna tornat upp sig så att företagaren har flera problem samtidigt.

Vilket slags hjälp kan du få via projektet?

  • Den viktigaste hjälpen har visat sig vara det äkta mötet mellan projektarbetaren och lantbruksföretagaren i en bekant omgivning på företagarens egen gård. Man samtalar då om företagarens problem, lyssnar på företagarens bekymmer och försöker tillsammans hitta en utväg  genom att kartlägga olika möjligheter att lösa problemen. Alla samtal sker avgiftsfritt och helt i förtroende. Se projektets kontaktuppgifter.
  • En lantbruksföretagare som befinner sig i en utmanande situation kan ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA för att få experthjälp. Läs mer om köptjänstförbindelsen.
  • Genom projektet ska också handlingsmodellen för tidigt ingripande effektiveras. Syftet är att personer som besöker gårdarna också ska prata med företagarna om hur de orkar med arbetet och om psykisk belastning. Det är viktigt att engagera alla befintliga resurser och nätverk att tillsammans stödja lantbruksföretagare.
  • Under 2018 ordnas Må bra-dagar landskapsvis inom ramen för projektet. Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC är en finskspråkig kurs som ordnas i olika delar av landet. Under den två dagar långa kursen går man igenom frågor av betydelse för det egna välbefinnandet. Mer information om kursen fås per e-post: tyhy[at]mela.fi.
Uppdaterad 12.12.2018