Ta hand om bonden

Lantbruksföretagets viktigaste resurs är lantbruksföretagaren själv. Ibland kan ändå de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då behöver man hjälp. Tack vare ett tilläggsanslag har LPA år 2017 möjlighet att erbjuda hjälp åt jordbrukare som hamnat i svårigheter. Hjälpen från LPA består dels av åtgärder som direkt stöder lantbruksföretagare att orka med sitt arbete, dels av förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt. Information om hjälpen från LPA finns under temat Ta hand om bonden.

Stödet som LPA erbjuder år 2017 fördelar sig på följande sätt:

  • En lantbruksföretagare i svårigheter kan från och med januari ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA för att skaffa tjänster till ett värde av högst 500 euro. Det kan vara fråga om experttjänster inom ekonomi, social- och hälsovård eller juridik.
  • LPA anställer genast i början av året fyra regionala projektarbetare som ska hjälpa lantbruksföretagare att lösa problem vad avser arbetsmotivation, arbetsförmåga och ekonomi. Projektarbetarna ska också hänvisa företagare till rätt slags hjälp.
  • LPA ska under 2017 vidareutveckla handlingsmodellen för tidigt ingripande. Syftet är att uppmuntra personer som besöker gårdarna att också tala med företagarna om hur de orkar med arbetet och om psykisk belastning. Det är viktigt att få alla befintliga resurser och nätverk att stödja lantbruksföretagarna tillsammans.
Uppdaterad 15.08.2017