Skydda dig

Skaffa dig kompetens i fråga om personlig skyddsutrustning. Du kan göra det genom att avlägga Farmarin suojaintutkinto (på finska).

LPA:s arbetarskyddsombudsmän berättar om och förevisar den skyddsutrustning som behövs i lantbruket.

Titta på de skyddsvideor som LPA producerat (på finska).

Läs vår broschyr Skydda dig själv. Du kan beställa den via Publikationer.

LPA har försett företagshälsovården för lantbruksföretagare med en skyddsutställning som innehåller den vanligaste personliga skyddsutrustningen i lantbruket. Du kan bekanta dig med skydden tillsammans med din företagshälsovårdare.

Uppdaterad 15.05.2018