Skydd och säkerhet i arbetet

Lantbruket är ett riskfyllt yrke. Riskerna för olycksfall minskar om de som arbetar i lantbruket är yrkesskickliga, arbetar på rätt sätt, håller utrymmena och anläggningarna i skick samt är i god fysisk och psykisk kondition. Riskerna kan också minskas genom kunskap om djurens beteende och genom förmåga att agera rätt även i överraskande situationer.

Syftet med det arbetarskyddsarbete som LPA bedriver är att öka säkerheten i arbetet och uppmana lantbruksföretagare att tänka på skydd och säkerhet i sin verksamhet.

Uppdaterad 15.05.2018