Typiska olycksfall

De vanligaste olycksfallen i lantbruket sker med husdjur och maskiner.

Hälften av olycksfallen bland lantbruksföretagare sker i samband med husdjursskötsel. Ett typiskt olycksfall beror på den omgivande arbetsmiljön. Alla kan påverka arbetsmiljön till exempel genom att förbättra belysningen, göra ytorna mindre hala och hålla ordning. Förflyttningar av djur är också ett olycksbenäget arbetsmoment. De olycksfall som sker vid husdjursskötsel är i allmänhet lindriga och man återhämtar sig snabbt från dem.

Tala med djuren och behandla dem alltid väl. Använd aldrig våld när du handskas med djuren. Djuren minns det och ett skyggt djur är oberäkneligt. Utveckla ditt öga för djuren och lär dig avläsa djurens beteende. På så sätt kan du märka farliga situationer i förväg och undvika dem.

Det är tryggt att använda maskiner om de används rätt. Problemen uppstår när man avviker från det normala. Bekanta dig alltid med bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan du tar en maskin i bruk. Kräv alltid som villkor för ett maskinköp att säljaren ordnar utbildning i att använda maskinen. Serva maskinerna då det är tid för det så minskar risken för att de ska gå sönder vid arbetstoppar.

Antalet maskinolyckor har hållit sig konstant, vilket betyder att den relativa andelen maskinolyckor har ökat. Maskinolyckorna står för en femtedel av alla olycksfall i lantbruket. En tredjedel av maskinolyckorna sker vid underhåll och reparation. Maskinolyckorna är allvarligare än i snitt och det är oftast unga män som råkar ut för dem. Sjukfrånvaron är i medeltal en månad per maskinolycka.

En undersökning visar att de riskhanteringsmedel som lantbruksföretagarna mest önskar för att minska maskinolyckorna är en mångsidig handledning i att använda maskinen både vid köptidpunkten och när maskinen är i bruk, att maskinen är lätt att serva och att en attitydförändring sker.

Uppdaterad 09.06.2017