Hur minska antalet maskinolyckor

Tips för färre maskinolyckor

  • När du skaffar en maskin ska du alltid se till att få handledning i hur den tas i bruk och används. Instruera också när du överlåter maskinen till en ny användare.
  • Tänk på hur och under vilka förhållanden du servar maskiner eftersom det är då som risken för olycksfall är störst.
  • Försök inte spara tid genom att tumma på säkerheten.
  • Om bruksanvisningen inte är tillräckligt användarvänlig kan du be om råd av någon som har mera erfarenhet av maskinen.
  • Automationssystem effektiverar arbetet och gör det möjligt att kombinera arbetsmoment, men samtidigt så ökar automationen risken för störningar.
  • Kom ihåg att stoppa hela automationskedjan före serviceåtgärder.

Det är viktigt att du tillägnar dig

  • rätt arbetsmetoder och rätt attityd
  • en god säkerhetskultur som en del av att leda gården.
Uppdaterad 09.06.2017