Infosnuttar om personlig skyddsutrustning

Infosnuttarna presenterar handskydd, hörselskydd, andningsskydd, ögonskydd, skyddsskodon, hjälmar och arbetskläder. Varje infosnutt är 5–8 minuter lång.

Genom bilder, animationer, text och tal utpekas farliga platser och arbetsmoment i lantbruket och ges råd om hur olycksfall och risker kan förebyggas. Språket är finska.

Suojaintietoiskut

 

Uppdaterad 16.06.2017