Säkerhet för barn

En lantgård är barnens hem men dessutom deras uppväxt- och lekplats samt ofta även deras dagvårdsplats. En lantgård erbjuder barnen stimulans av många slag: där finns natur, djur och vidsträckta utrymmen. Samtidigt glömmer man lätt att många faror lurar till exempel i alla spännande klätter- och gömställen.

Hundratals barn skadar sig varje år i olycksfall på lantgårdar. Årligen inträffar också flera olycksfall med dödlig utgång. Arbetstopparna kräver att lantbruksföretagarna till hundra procent koncentrerar sig på arbetet, vilket lätt leder till att man inte kan satsa tillräckligt på att övervaka barnen. Därför är barnen allra mest utsatta för olycksfall just under sommarmånaderna.

Uppdaterad 14.10.2013