Europeisk video om barnsäkerhet

Videon innehåller korta berättelser om barnsäkerhet från olika länder i Europa. Varja berättelse har ett eget tema, till exempel maskiner, el, kemikalier, förråd, flytgödselbrunn, djur, parhjul, höbalar, vassa maskindelar, fallrisker och transport av barn på traktor. Videon är gjord i internationellt samarbete med organisationen ISSA.

Du kan se videon här.

Uppdaterad 24.08.2017