Säkerhet för barn

En lantgård är en god uppväxtmiljö där barnen får mycket stimulans. Gården är både lantbruksföretagarfamiljens hem och de vuxnas arbetsmiljö.

Det är alltid föräldrarna som svarar för säkerheten på gården. Risken för olycksfall underskattas ofta. Det är de vuxnas uppgift att kartlägga säkerhetsriskerna på gården och lära barnen att undvika risker och farliga platser. De vuxna fungerar som exempel för barnen.

Hundratals barn skadar sig varje år i olycksfall på lantgårdar. Mest olycksfall inträffar med maskiner. Andra typiska riskfaktorer är husdjur och halvfärdiga byggnader. Barn är uppfinningsrika, oberäkneliga och synnerligen oerfarna.  

Främjandet av säkerheten för barn på lantgårdar bör ses som en föregripande verksamhet som går framåt steg för steg.

Video om säkerheten för barn på lantgårdar (på finska):

Uppdaterad 24.08.2017