Val av åtgärder

Ställ först åtgärderna i prioritetsordning, utse efter det en person att ansvara för genomförandet och planera sedan tidtabellen. I samband med riskbedömningen bör de åtgärder vidtas som kan genomföras genast.

Åtgärderna kan bedömas enligt följande kriterier:

Förbättrande av säkerheten

  • Hur effektivt kan riskerna minskas genom åtgärden?

Smidigare verksamhet

  • Om åtgärden får arbetet att löpa smidigare lönar det sig att genomföra åtgärden även om den säkerhetsfrämjande effekten är obetydlig.

Kostnadseffektivitet

  • De bästa åtgärderna är inte alltid dyra.

Omfattningen av åtgärdens verkningar

  • Hur många risker eller hur många personers säkerhet inverkar åtgärden på?

Uppfyllande av kraven

  • Leder åtgärden till att de mål som ställts upp nås?
Uppdaterad 08.06.2017