Utnyttjande av resultaten

Resultaten av riskbedömningen och de åtgärder som den föranleder bör kommenteras och rapporteras till alla parter.

Den information som riskbedömningen gett bör utnyttjas

  • då företagshälsovårdens verksamhet planeras
  • då arbetsmiljöutredningar och mätningar planeras
  • då olika arbetsmoment och arbetsgången planeras eller ändras
  • vid arbetshandledning och arbetsintroduktion
  • i arbetsinstruktioner och bruksanvisningar
  • i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet
  • i verksamhetsplanen för arbetarskyddet.
Uppdaterad 08.06.2017