Uppföljning

Uppföljningen består av att

  • de genomförda åtgärderna antecknas
  • en omvärdering görs av storleken på de risker som åtgärderna gällt
  • man utreder om de genomförda åtgärderna gett upphov till nya faror och hur stora risker det i så fall är fråga om.

Att bedöma risker är något man måste göra hela tiden. Riskbedömning behövs särskilt vid förändringar, till exempel om verksamheten utvidgas eller ändrar karaktär.

Uppdaterad 08.06.2017