Ta hjälp av professionella

Rikshanteringen är på företagarens ansvar. Det lönar sig att satsa på detta arbete eftersom den tid och det besvär som det kräver betalar sig tillbaka. Varje företagare beslutar själv när det är motiverat att göra en riskbedömning.

Vid riskhanteringen kan du anlita professionella, till exempel kan du få hjälp från ProAgria eller företagshälsovården för lantbruksföretagare. Som hjälp kan du använda Arbetarskyddscentralens blankett Riskien arvioinnin suunnittelu (bara på finska) och färdigt material såsom

  • tidigare säkerhetsutredningar
  • den arbetsmiljöutredning som gjorts av lantbruksföretagarnas företagshälsovård
  • statistiken över sjukdagar
  • olycksfalls- och farosituationer
  • kemikalieförteckningar och säkerhetsdatablad
  • beskrivningar av arbetsprocesser.
Uppdaterad 08.06.2017