Storleken på risker och deras betydelse

Storleken på en risk är en kombination av hur allvarliga följder den kan ha och hur sannolikt det är att risken förverkligas. Storleken på risker bestäms i allmänhet med hjälp av en risktabell som har tre nivåer.

  Följder
SannolikhetObetydligaSkadligaAllvarliga
OsannoliktBorstskaftet går avStörning i el- eller vattendistributionenEldsvåda
MöjligtE-posten fungerar inteEtt djur rymmerNågon faller ner i en oskyddad silo
SannoliktNågon halkarStörningar i maskinerEn stege ger vika


Bedömning av hur betydande en risk är

Företagaren beslutar själv om en risk ska åtgärdas. Om storleken på risken är 1–2 (t.ex. att borstskaftet går av) krävs inga åtgärder. Om storleken är 3–5 (t.ex. att en stege ger vika) bör risken minskas, skjutas upp, fördelas eller elimineras. 

Uppdaterad 08.06.2017