Hjälpmedel från Luke

Naturresursinstitutet Luke har forskat i saken och tagit fram verktyg för riskhantering och säkerhetsledning på lantgårdar. På Lukes webbplats finns en riskkarta (Riskikartta, bara på finska) som grund för behoven på den egna gården.

Luke har också nyttiga handböcker (på finska):

Maatilan turvallisuuden johtaminen – maatilan riskien tunnistaminen ja arvioinnin kehittäminen
Tapaturmien riski-indeksin määrittäminen suomalaisilla maatiloilla
Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta

Uppdaterad 08.06.2017