Bedömning och identifiering av faror

När en bedömning görs ska föremålet för granskningen vara klart avgränsat, till exempel en husdjursbyggnad med egna arbetsmoment. Som hjälp kan du använda Arbetarskyddscentralens blankett Riskien arviointikohteiden valinta (bara på finska).

Du kan identifiera faror och olägenheter genom att kartlägga de arbeten som utförs på den plats som är föremål för granskningen samt observera arbetet och diskutera med andra personer som arbetar där. Checklistor hjälper dig att identifiera faror och olägenheter mer systematiskt.

Vid identifieringen av faror är det viktigt att utöver den normala verksamheten även beakta störningar och avvikelser från den normala rutinen, såsom reparationer och underhåll, avbytarservice eller en ny arbetstagare.

Uppdaterad 08.06.2017