Förebygg och organisera

Det är möjligt att hindra uppkomsten av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar genom att systematiskt utreda och bedöma farorna i arbetet.

Om en yrkessjukdom ändå konstateras måste företagaren fundera på hur arbetet kan omorganiseras och hur man kan skydda sig. Det lönar sig att ordna arbetsuppgifterna så att man inte längre exponeras för den faktor som orsakat sjukdomen eller så att exponeringen minskar tillräckligt och symtomen försvinner.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare har den specialkunskap som behövs för att planera hur arbetet kan ordnas och för att följa upp situationen.

Uppdaterad 09.10.2017