Risken för yrkessjukdomar

I lantbruket konstateras varje år cirka 150 yrkessjukdomar, vilket är cirka 1,5 fall per tusen jordbrukare. Dessutom undersöks ungefär 100 misstankar om yrkessjukdomar.

Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar eftersom orsakerna till dem finns i arbetet och det är möjligt att hindra exponering för de faktorer som orsakar sjukdomarna. Genom att höra till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du hjälp med att identifiera riskerna för yrkessjukdomar i ditt eget arbete.

Uppdaterad 13.06.2017