Skyddsutställning

Till exempel i samband med föreläsningar presenterar vi olika slag av personlig skyddsutrustning som används i lantbruket. Vi berättar vad som är viktigt när man använder och väljer skyddsutrustning. Deltagarna får också själva prova skyddsutrustningen.

En utställning över de vanligaste skydden finns också hos företagshälsovården för lantbruksföretagare. Man kan fritt bekanta sig med utställningen där. Både företagshälsovårdaren och LPA:s arbetarskyddsombudsmän ger råd och handledning i hur man väljer skyddsutrustning och hur skydden används.

Uppdaterad 14.06.2017