Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa teknik och verksamhet till människan. Ergonomi är ett sätt att förbättra människans säkerhet, hälsa och välmående. Ergonomi syftar också till att systemen ska fungera störningsfritt och effektivt.

Den fysiska belastningen i arbetet kan också regleras genom ergonomi. Den kraft som behövs och arbetstakten kan regleras enligt människans prestationsförmåga. Det lönar sig att utnyttja tekniska hjälpmedel. Att dela in arbetet i arbetsperioder med pauser emellan är bra metoder.

Ergonomi har en vid definition och det är inte bara fråga om fysisk ergonomi. Med kognitiv ergonomi avses växelverkan mellan människan och it-utrustning. Det är människans uppmärksamhet, observations-, minnes- och tankeförmåga som sätter gränserna för växelverkan mellan människa, arbete och teknik.

En ergonomisk arbetsplats
Det lönar sig att utnyttja företagshälsovårdens arbetsmiljöutredning för att göra den egna arbetsmiljön mer ergonomisk. Företagshälsovården har specialkunskap om hälsosamt arbete och kan omsätta kunskapen i praktiken.  Om du har nedsatt arbetsförmåga kan företagshälsovården delta i planeringen av de ändringar som behövs i arbetet och arbetsmiljön så att du kan fortsätta arbeta.

Planering av ergonomin bidrar till att utveckla arbetet och arbetsmiljön. Arbetsutrymmena, redskapen och processerna samt anskaffningarna bör redan på förhand anpassas till användaren. Då undgår man dyra ändringar och anskaffningar senare.

Se filmen Ryggrad!

Uppdaterad 24.08.2017