Rehabilitering från FPA

FPA har till uppgift att ordna medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp och yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dessutom ordnas annan rehabilitering enligt prövning. FPA ersätter också rehabiliteringspsykoterapi för 16–67-åringar.

Syftet med rehabiliteringen är att klienterna ska kunna fortsätta i arbetslivet, träda ut i arbetslivet eller återgå till arbetslivet eller att de ska kunna studera.

ASLAK-rehabilitering i grupp
ASLAK är yrkesorienterad medicinsk rehabilitering för yrkesaktiva personer. Rehabiliteringen ges i ett tidigt skede för att främja arbets- och funktionsförmågan och förbättra livshanteringen. ASLAK-rehabilitering beviljas enligt prövning.

ASLAK-rehabilitering ordnas på rehabiliteringsinrättningar som öppen- eller slutenvårdskurser eller som en kombination av båda. Det finns kortare kurser på 10–12 dygn och längre kurser på 20–22 dygn. Kurserna består av en startperiod, kursperioder, en samarbetsdag och en avslutningsperiod. Varje deltagare får ett individuellt program med övningar att utföra hemma mellan kursavsnitten.

Ansökan till ASLAK-kurser sker via företagshälsovården. FPA betalar rehabiliteringspenning medan rehabiliteringen varar, dock med en dags självrisk. Även resekostnaderna ersätts med undantag för självriskdagen.

TYK-rehabilitering 
TYK är en förkortning av "työkykyä ylläpitävä ja kehittävä" och syftet är alltså att upprätthålla och utveckla arbetsförmågan. TYK-träningen är avsedd för personer vars arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter är väsentligt nedsatta på grund av sjukdom, handikapp eller skada eller som löper risk för att bli arbetsoförmögna under de närmaste åren.

Du måste ha ett pågående arbete när du ansöker om TYK-rehabilitering. FPA beaktar företagarnas arbetsmiljö och de särskilda förhållandena på små arbetsplatser när rehabiliteringen planeras.

Rehabiliteringen genomförs på en rehabiliteringsinrättning och består av en utredningsperiod på 1–12 dygn, då en individuell träningsplan utformas, och själva träningen som pågår högst 19 dygn. Om träningen genomförs så att den består av kortare perioder arbetar du mellan dem på din egen arbetsplats. Hela rehabiliteringsprocessen kan ta 1–2 år.

Mer information från FPA
På FPA:s webbsidor finns mer information om rehabilitering och hur man ansöker. På FPA:s söksida för rehabiliteringskurser kan du söka till exempel enligt sjukdom eller tidpunkt. Du får närmare uppgifter om vad kurserna innehåller, för vem de är avsedda och vad som krävs för att söka rehabilitering.

Sök bland kurser som ordnas i form av FPA-rehabilitering

Uppdaterad 15.05.2015